fonavita.hu

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink:

- Felkutatás, toborzás: szervezetünk 14 éve folytat alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást a célcsoport számára, számíthat a partnerszervezetek, az NRSZH

delegálására, illetve régi ügyfeleink ajánlására, valamint telefonon, és személyesen a munkanapokon 9-13-ig és a honlapunkon, Facebook oldalunkon folyamatosan elérhetőek vagyunk

- Tájékoztatás: szervezetünk szolgáltatásairól, személyes kapcsolat kialakítása, az ügyfél motiválása a fejlesztésben való részvételre.

- Foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása: a munkaerő-piaci intézményrendszerről, jogszabályi környezetről, támogatások, képzések, szolgáltatások lehetőségeiről, az igénybevétel feltételeiről.

- Foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás: Állapotfelmérés, mely egyéni igények, képességek, szükségletek, munkaerő-piaci adottságok felmérése, elhelyezkedést akadályozó tényezők, külső-belső erőforrások feltérképezése, szükség esetén konzultáció külső szakemberekkel. Az első interjú keretében történik, de a megismerés folyamatos. Ez kiegészül pszichológus felmérésével, ami a munkavállaláshoz készségeket, képességeket, és a problémamegoldó készséget méri. Ez alapján értékelés, melyet az ügyféllel ismertetünk, és a fejlesztendő területek meghatározása közösen. Ezt követi az egyéni fejlesztési terv készítése, szintén az ügyféllel közösen, mely az állapotfelmérésre épül, ez alapján történik, a foglalkozási rehabilitációs folyamat célja és az egyéni szükségletekre épülő szolgáltatások meghatározása. Ezt a későbbiekben folyamatosan követik, és szükség esetén módosítják.

 

Fejlesztési lehetőségek egyéni tanácsadás keretében:

- Foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás: önéletrajz írása, motiválás a munkavállalásra vagy képzés megkezdésére, álláskeresési technikák megismertetése, önismeret, kommunikáció, külső megjelenés fejlesztése, állásfeltárás segítése, felkészítés állásinterjúra

- Foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás: pályaválasztás, pályamódosítás elősegítése, képzési cél meghatározása, az ügyfél érdeklődésének, képességeinek, személyiségének, és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása

- Foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás: az ügyfél életvezetéséből, egészségi állapotából, személyiségproblémájából eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása

- Foglalkozás rehabilitációs mentori szolgáltatás: komplex szolgáltatás melyben megvalósul az ügyfél munkaerő-piaci esélyinek növelése, munkába helyezése, képzésben/ munkában tartása, nyomon követése, a lemorzsolódás elkerülése, az életvitelt, egyéni rehabilitációt segítő eszközök hozzáférésének szervezése

 

Csoportos fejlesztési lehetőségek:

- Álláskeresési technikák tréning: célja, hogy az álláskereső kiscsoportos foglalkozás keretében ismerje meg az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat (önéletrajz, motivációs levél készítése, állásfeltárás, telefonálás a munkaadónak, felkészülés állásinterjúra, munkavállalói kulcsképességek fejlesztése)

- Képzésre történő felkészítés: célja a pályaválasztásban, vagy a pályakorrekcióban vagy az önmagában bizonytalan, határozatlan ügyfelek számára a képzésbe kerülést nehezítő tényezők feltárása, motiváció, önismeret és kulcskompetenciák fejlesztése

- Újraorientáló foglalkozás: célja az ügyfél korábban megszerzett szakmai ismereteinek, átvihető tudásának, tapasztalatainak tudatos feltárása, a tartós munkanélküliség személyiségkárosító hatásainak feloldása

- Önsegítő csoport: hasonló helyzetben lévő ügyfelek számára a munkavállalást, munkavégzést, képzésben való részvételt támogató tapasztalatok megosztása.

Szolgáltatások munkáltatók számára:

Egyéni tanácsadás formájában:

- Érzékenyítés: a munkáltató felkészítése az ügyfelek fogadására, foglalkoztatásuk elősegítésére, érzékenyítő tréning, vagy munkakörelemzés módszerével

- Állásbörze: melynek keretében a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása valósul meg, segíti a munkavállaló és munkáltató közötti kapcsolatfelvételt

- Munkaközvetítés: az álláskeresők és munkáltatók találkozását segíti elő annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre

Csoportos fejlesztés formájában:

- Rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás: munkáltatóknak nyújtott információnyújtás, kapcsolatépítés, foglalkoztatást ösztönző kapcsolattartás, együttműködés, állásfeltárás